Kansli DSF 2020-03-12

Corona pandemi 12/3

12 mars 8:37

Enligt regeringsbeslut den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige, tills vidare. DSF vill därför meddela att alla tävlingar där 500 personer kan tänkas närvara som tävlande, funktionärer, publik etc omedelbart ställs in.  

Men i den här allvarliga situationen måste vi även tänka vidare. Därför, och med hänsyn till allas hälsa, dansare och funktionärer, samt de risker som föreligger ber DSF alla medlemsföreningar att omgående överväga att ställa in planerade tävlingar och event oavsett antalet personer, fram till sista maj. Inga avgifter kommer att tas ut av DSF för de tävlingar som ställs in.  

En samordning av förhållningssätt och policy’s kommer under dagen diskuteras inom Riksidrottsförbundet.  

DSFs styrelse kommer att återkomma med ytterligare information och förtydliganden under denna vecka. 

Kontakt: 

Theres Frifarare 

DSF:s kansli 

kansli@danssport.se 

08-699 65 33 

Angelica Källström 

Generalsekreterare 

Angelica@danssport.se 

08 6996531 

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts