Kansli DSF 2020-04-29

Corona pandemi april

29 april

DSF:s rekommendationer till föreningar kommer att gälla tills vidare. Vi följer myndigheternas beslut och information, och uppdaterar utefter hur läget i landet förändras. 

Föreningar får själva avgöra om aktiviteter går att genomföras i linje med de regler och rekommendationer som finns. Nedan finns länkar med information som kan ge er råd i olika beslut om er verksamhet. 

20 april

Förra veckan informerade Folkhälsomyndigheten att man nu uppdaterar sina råd gällande tävling för barn och ungdomar. De allmänna råd, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:             

1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare 
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus 
3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper 
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande. 

Nytt är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

   Tillägg till undantaget är:

  • Bara friska och symtomfria personer deltar i aktiviteterna

  • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna

  • Trängsel mellan människor undviks.

Vidare gäller fortfarande ligger förbudet för allmänna sammankomster om en maxgräns på 50 personer. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Med tanke på att Projektstöd (Idrottslyftet) fokuseras på barn och ungdomar kan ni även planera olika projekt för barn och ungdomar i dessa tider. Det går att ansöka om stöd för att arrangera speciell verksamhet för barn och ungdomar som drabbas av att kursverksamheten är pausad.

Här kan ni också läsa mer om Corona och idrotten:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Den 16 april öppnade RF en enkät där RF-anslutna föreningar har möjlighet att ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Hur det går till att fylla i enkäten och vilka som har behörighet att fylla den kan du läsa mer om i RF:s FAQ om föreningsenkäten. För ytterligare frågor om enkäten, kontakta corona@rfsisu.se.

9 april 13:30

Nu i coronatider har föreningar möjlighet att söka projektstöd av DSF för att bibehålla verksamhet under restriktionstiden. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7–25 år.

Läs mer om Projektstöd här. 

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts