Kansli DSF 2020-03-27

Corona pandemi 27/3

27 mars 13:30

Myndigheterna har nu sänkt gränsen för antal personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 50 personer.

DSF ser självklart vikten av att föreningslivet kommer igång, föreningslivet är en stor del för många människor och bidrar till folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har speciellt pekat på behovet av att barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv rör på sig. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset. Bjud gärna in till roliga aktiviteter för att sprida positivitet i all oro.

DSF står fortfarande fast vid att mycket starkt rekommendera samtliga föreningar att ställa in stora delar av den ”vanliga” kursverksamheten, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang, och förlänger nu tiden fram till 30/4.

DSF förstår också att om aktiviteterna inte kommer igång så börjar vi närma oss den gräns då det kommer att öka antalet frågor kopplade till återbetalning av avgifter då det är nästan en månads uppehåll i aktiviteterna. När det gäller inställda tävlingar ska arrangörsföreningen återbetala de startavgifterna. 
Men att dra igång med ”vanlig” träning och kursverksamhet är i många fall inte ett alternativ. Alla måste fundera på alternativa lösningar av träning och kursverksamhet så smittspridningen minskar.

Ser man som förening inte det som ett alternativ så bör verksamheten ställas in tills andra rekommendationer börjar gälla. 

Förslag till aktiviteter eller träning som kanske kan vara möjlig

  • Utomhusdans

  • Spegelträning – slingor, steg osv osv.

  • Konditionsträning

  • Koordinationsträning

  • Onlineklasser via t.ex. Youtube

  • Andra föreningsaktiviteter som musikteori, analysera dans, lära känna varandra. Hur kan ni skapa aktiviteter digitalt?

Fundera på hur du och er förening kan finnas till och hjälpa också utanför föreningen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället.

Det är svårt att ge alla föreningar samma rekommendationer då verksamheten ser så olika ut i form av dans, lokaler, geografi, målgrupper osv. Det är såklart även skillnad på pardans och solodans, där vi ser att pardans med fysisk kontakt bör undvikas helt.
Vi önskar att alla föreningar gör en riskanalys över den verksamhet ni bedriver och hjälps åt att ta de rätta besluten för danssporten och samhällets bästa. Vi ser gärna att ni i ett sådant arbete följer en riskbedömningsmall som ni hittar på Folkhälsomyndighetens hemsida. En förenklad version finns här

Det finns även andra bra länkar på FHM:s sida:
Träna gärna, men gör det säkert.
Information till idrotts- och träningsanläggningar

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts