Kansli DSF 2020-03-13

Corona pandemi 13/3

13 mars 9:25

DSF har tagit beslut om att samtliga tävlingar tom 31/3 2020 är inställda. Information om kommande inställda tävlingar efter det datumet kommer att uppdateras löpande. Startavgifter återbetalas av arrangörsföreningen. 

DSF ger en mycket stark rekommendation till samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. 

13.00

RF har kallat till möte angående Höjd risknivå av Coronaviruset
DSF deltar på möte med alla andra idrottsförbund.
Mer info kommer efter kvällens FS-möte.

12:01

Uppdatering kring inställda tävlingar finns nedan via länkar. 

Internationellt:
WDSF 

WRRC

Nationellt:
Se aktuell info i tävlingskalendern i dans.se

Instruktion för föreningar som behöver ställa in tävling.

08 6996531 

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts