Kategori: Team Sweden

Här hittar du allt om dans

Nomineringar till DSF förbundsstyrelse

Som medlemsförening har ni i demokratisk anda möjlighet att nominera personer tillförbundsstyrelsen. Man har möjlighet att fram till den 1 december inkomma med nomineringar till Svenska Danssportförbundets valberedning. Valberedningen önskar att man i nomineringsförslaget bifogar namn, kontaktuppgifter samt en beskrivning om varför just ni nominerar denna person. Valberedningen hanterar alla nomineringar i enlighet med aktuella regler…
Läs mer


2021-11-12 0

Elitträningshelg SLT 20-21/11

Team Sweden önskar alla dansare i A & B-klass välkomna till en elitträningshelg 20-21/11 i Stockholm som uppladdning inför SM Tränare kommer vara Per Palmgren och fokus för helgen kommer att ligga på performance och uppladdning inför det kommande mästerskapet.Det kommer även bli föreläsningar om bla. mentala förberedelser. Även dansare som planerar att delta på…
Läs mer


2021-10-26 0

DSFs Generalsekreterare Angelica Källström lämnar sitt uppdrag

Generalsekreterare Angelica Källström har bestämt sig för att söka nya utmaningar utanför Danssportförbundet, DSF. Angelica Källström började på DSF 2016 som ansvarig för utveckling av barn och ungdomsverksamhet. Efter cirka ett år gick hon vidare som ansvarig för hela DSFs kansli som kanslichef. Den tjänsten omvandlades till att tillika vara förbundets generalsekreterare. Jag vill tacka…
Läs mer


2021-10-26 0

Test av nytt tävlingssystem i Bugg och Dubbelbugg!

DSF har under ett drygt år arbetat med att ta fram ett förslag på nytt tävlingssystem för Bugg och Dubbelbugg. Målsättningen är ett system som leder till ett ökat intresse för tävling och som utgår från dagsformen. Under hösten kommer det att testas. Svenska Danssportförbundet bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete inom ett antal utvalda områden. Ett av…
Läs mer


2021-09-09 0

Träningsdag med Team Sweden SLT

Vi har glädjen att återigen kunna bjuda in till en Team Sweden träning dagen efter tävlingen i Göteborg i september. Upplägget kommer vara detsamma som före pandemin där grupplektioner kommer att bekostas av Team Sweden och eventuella privatlektioner kommer bekostas av respektive danspar/dansare.  Som vanligt är träningen riktad till par/dansare som dansar i A &…
Läs mer


2021-09-08 0