Kategori: DSF information

Här hittar du allt om dans

Nyhet! Dansakademi online

Till alla föreningar, tränare, domare m.m. anslutna till Svenska Danssportförbundet. Nu kan danstv.se erbjuda er att hålla kurser, föreläsningar, mindre utbildningar m.m. via danstv.se pånätet. Detta är ett unikt tillfälle att sprida just er kunskap, erfarenhet och visioner till en bredare publik, där ni kan nå er målgrupp i hela Sverige och kanske även utanför…
Läs mer


2020-05-05 0

Ändringar i DSF:s stadgar

På Förbundsmötet den 25 april togs beslut om en uppdatering av Förbundets stadgar. Uppdateringen var en konsekvens av beslut fattade av Riksidrottsförbundets stämma (RF-stämman, tidigare kallat Riksidrottsmötet) 2019. Här följer en sammanfattning av de viktigare ändringarna med motiv och referenser till uppdaterade avsnitt. De nya stadgarna finns att läsa HÄR. 2 Kap 2 § Valbarhet…
Läs mer


2020-05-04 0

Corona pandemi april

29 april DSF:s rekommendationer till föreningar kommer att gälla tills vidare. Vi följer myndigheternas beslut och information, och uppdaterar utefter hur läget i landet förändras.  Föreningar får själva avgöra om aktiviteter går att genomföras i linje med de regler och rekommendationer som finns. Nedan finns länkar med information som kan ge er råd i olika…
Läs mer


2020-04-29 0

Viktig info till föreningar -Kartläggning och Kompensationsstöd angående covid-19

Denna info ska ha gått ut till alla föreningar via RFs nyhetsbrev så detta är bara en påminnelse från DSF. Riksidrottsförbundet gör en kartläggning och vill att alla föreningar svarar på en enkät senast 30 maj. Genom att svara på Riksidrottsförbundets enkät har ni som förening möjlighet att ge er bild av hur coronakrisen har…
Läs mer


2020-04-28 0

Återbetalning av biljetter till SM i Dans 2020

Kära Dansare och Danspublik Nu har vi äntligen fått klart med de åtgärder för som behövs för att kunna återbetala de biljetter som köps till SM i Dans i Örnsköldsvik. Vi kommer att återbetala alla biljetter, både inträden och biljetter till banketten. Återbetalningen omfattar endast biljettpriset, dvs. den administrativa avgift som las på ovanpå biljettpriset…
Läs mer


2020-04-14 0