DSFs Generalsekreterare Angelica Källström lämnar sitt uppdrag

Generalsekreterare Angelica Källström har bestämt sig för att söka nya utmaningar utanför Danssportförbundet, DSF. Angelica Källström började på DSF 2016 som ansvarig för utveckling av barn och ungdomsverksamhet. Efter cirka ett år gick hon vidare som ansvarig för hela DSFs kansli som kanslichef. Den tjänsten omvandlades till att […]

Tävlingshösten 2021

I juni 2021 beslutade FS om vad som ska gälla för tävlingar under hösten 2021. De flesta av de ingående beslutspunkterna faller automatiskt bort när de flesta restriktionerna pga Covid-19 pandemin tas bort och publik åter tillåts på tävlingar. Informationen om tävlingshösten 2021 gick ut till alla arrangörsföreningar […]

S-klass stängs

Förbundsstyrelsen har beslutat att stänga S-klasserna i Bugg då S-klasserna inte kunnat ombildats pga av att få ranking-grundande tävlingar kunnat genomföras det senaste året. Förhoppningen är att dessa klasser kan öppnas på nytt till starten av tävlingsåret 20220701 – 20230630.

Nya utmaningar

Vi har en fortsatt utmanande situation för vår dansverksamhet p g a den pågående pandemin. Efter regeringens besked igår hade vi ett snabbinkallat möte med RF i dag kring Corona situationen. Det gäller primärt förbudsförordningen och är kopplad till lagstiftningen för allmänna sammankomster. Det som är nytt är […]

Nya tävlingsavgifter för 2021

Förbundsstyrelsen har fastställt tävlingsavgifterna för 2021. Den ändring som skett gäller sanktionsavgift till tävling. Man har beslutat att sanktionsavgifterna ska vara enhetliga oavsett dansgren. Man har också tagit bort formatet R-tävling med 31-100 deltagare. Nu finns bara formatet R-tävling <- 30 deltagare och R-tävling. För mer information om […]