Kategori: Corona update

Här hittar du allt om dans

Anvisningar för träning och tävling

På grund av Coronaviruset har vi skapat anvisningar för träning och tävling i föreningar.  Ni kan läsa dem här:Anvisningar för tävlings och träningsverksamhet.


2020-06-23 0

Uppdatering angående Coronaviruset 18/6

Löpande information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF. RF gav alla SF i uppdrag att utforma anvisningar för tävling och träning gällande sina egna idrotter efter att vissa delar i restriktionerna förändrades.  Ta del av DSF:s anvisningar HÄR. 


2020-06-19 0

Uppdatering angående Coronaviruset

Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF. 30 maj Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Den 29 maj kom det uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten beträffande idrottstävlingar från den 14 juni. …
Läs mer


2020-05-31 0

Corona pandemi april

29 april DSF:s rekommendationer till föreningar kommer att gälla tills vidare. Vi följer myndigheternas beslut och information, och uppdaterar utefter hur läget i landet förändras.  Föreningar får själva avgöra om aktiviteter går att genomföras i linje med de regler och rekommendationer som finns. Nedan finns länkar med information som kan ge er råd i olika…
Läs mer


2020-04-29 0

Corona pandemi 27/3

27 mars 13:30 Myndigheterna har nu sänkt gränsen för antal personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 50 personer. DSF ser självklart vikten av att föreningslivet kommer igång, föreningslivet är en stor del för många människor och bidrar till folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har speciellt pekat på behovet av att barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv…
Läs mer


2020-03-27 0