Sandra Svanberg 2022-02-11

Breakare uttagna till elitsatsning mot OS 2024

Uttagningen är klar! Breakare har blivit utvalda att delta i elitsatsning mot OS i samarbete mellan Svenska Danssportsförbundet (DSF) och Svenska Breakingförbundet (SvBF)

Följande breakare har blivit utvalda att delta i elitsatsning mot OS i samarbete mellan Svenska Danssportsförbundet (DSF) och Svenska Breakingförbundet (SvBF).

6 bboys (samt 2 reserver) och 2 bgirls (samt 1 reserv + ett rehabspår för Saga Ax) har valts ut i enlighet med DSF uppdrag och kriterier. Nedan längre beskrivning av hur processen gått till och på vilka kriterier som urvalet har gjorts.

På första lägret i mars och det planerade testlägret i maj kommer även reserverna nedan att delta. Information om kommande tillfällen meddelas löpande till berörda.

Tack till alla breakare som velat delta och tack till domarna i tävlingskommittén som lagt både tid och kraft på att komma fram till ett beslut som Svenska Danssportförbundet kan gå vidare med.

Svenska Danssportförbundet går vidare med satsningen på Breaking och samtliga i den större gruppen kommer att fortsätta med de planerade föreläsningarna i nutrition och idrottspsykologi. I planen för året ligger också ett läger där alla i hela gruppen kan delta.

Svenska Dansportförbundet ser också över möjligheten att köra enklare uttagningstävlingar till mästerskap och eventuella kvaltävlingar för att följa prestation och nivå där de som då är medlemmar och vill vara en fortsatt del av svensk idrottsrörelse får delta.

I slutet av året kommer utvärdering av satsningen att göras då vi bland annat ser över truppens sammansättning inför kommande år.

Svenska Breakingförbundet och Svenska Danssportförbundet gratulerar de uttagna breakarna!

DSF information, Project Breaking
About Sandra Svanberg

Related Posts