Författare: Sandra Svanberg

Här hittar du allt om dans

Från RF: Info om kommande kompensationsstöd för evenemang

RF kommer öppna upp en ansökan om kompensationsstöd i slutet av vecka 4 Enbart enskilda evenemang kommer vara sökbara. Stödet är aktuellt för föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang (relaterat till omsättning), exempelvis cuper och motionslopp, och drabbats ekonomiskt under perioden 29 september 2021 till och med 16 januari 2022. Ansökningsomgången kommer sträcka…
Läs mer


2022-01-21 0

Från RF: Föreningsenkät – två år med corona

Riksidrottsförbundet arbetar fortlöpande med att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner. För att tydligare kunna beskriva idrottsföreningars situation så ber vi er svara på den enkät som RF har tagit fram Enkäten tar cirka 5–10 minuter att fylla i. Era svar är viktiga för att ge en rättvisande bild av idrottsrörelsens utmaningar…
Läs mer


2022-01-20 0

Nyheter från RF: RF äskar mer pengar av regeringen & Sektionering av publik medges

Vid två separata pressträffar idag presenterade regeringen positiva nyheter för svensk idrottsrörelse Vid två separata pressträffar idag presenterade regeringen dels ytterligare kompensationsstöd till idrottsrörelsen på ytterligare 40 mkr (totalt 120 mkr med tidigare kommunicerade 80 mkr), dels att man tillåter sektionering på inomhusarenor och inte inför ett absolut publiktak på 500 personer. Riksidrottsförbundet har idag…
Läs mer


2022-01-19 0

WDSF Breaking Judges Congress

Den 12 februari genomför WDSF ”Breaking Judges Congress” (online), för att utbilda domare till tävlingar kopplade till WDSF En första intresseanmälan mejlas till theres@danssport.se med följande information: – Namn – Mailadress – Födelsedatum – Årtalet när man började döma nationella tävlingar Deadline för hela processen är 31 januari, men information till Theres måste komma in…
Läs mer


2022-01-18 0

Uppdaterad information om de nya smittskyddsåtgärderna: Kursverksamhet även för vuxna får fortgå

Den 10 januari meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya restriktioner träder i kraft den 12 januari. Här sammanfattas de nya allmänna restriktionerna samt hur de påverkar danssporten. Svenska Danssportförbundet är glada över att meddela alla aktiva dansare och ansvariga, att kursverksamheten även för vuxna får fortgå, med rekommenderade smittskyddsåtgärder. Efter vidare dialog med Riksidrottsförbundet så…
Läs mer


2022-01-11 0