Författare: Kansli DSF

Här hittar du allt om dans

Skärpta restriktioner

Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och ”inte är nödvändig” bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari vilket bland annat kan innefatta idrottshallar.  DSF återkommer så fort vi fått mer information. Läs Pressmeddelande som RF gick ut med 18 dec.


2020-12-21 0

Dags att söka medel från Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera unga, ambitiösa och utvecklingsbara dansare inom Danssportförbundet. Stipendiet ska vara eftersträvansvärt och därmed bidra till utveckling av individuella dansare likväl som av danssporten generellt. Ansökan ska innehålla meritförteckning, dansarens prestationer, motivering till ansökan, sökt belopp samt beskrivning av vad sökta medel ska användas till. Berättigade sökande är i åldern 17-30…
Läs mer


2020-12-17 0

Ansök om att bli Årets Dansförening 2020

2020 har varit ett annorlunda år på grund av pandemin. Omständigheterna har varit olika i våra distrikt. På vissa ställen har verksamheten fått ligga nere helt, på andra ställen har man kunnat bedriva viss verksamhet. Vi vill ändå gärna få in ansökningar till Årets Dansförening 2020. Berätta för oss om hur ni lyckats hålla igång…
Läs mer


2020-12-17 0

Förtjänsttecken 2020

Varje år delar förbundsstyrelsen ut förtjänsttecken till personer som på ett förtjänstfullt sätt har arbetet för Danssportens bästa. Det är nu dags för våra föreningar och distrikt att föreslå personer som de anser är värda att uppmärksammas. Nedan finner ni en blankett samt information. Ansökan ska vara DSF kansli tillhanda senast 1 februari 2021. Då förbundsmötet kommer…
Läs mer


2020-12-17 0

Breaking intar OS i Paris 2024

Den 7:e december nåddes vi av nyheten att breaking kommer vara en del av OS 2024, som går av stapeln i Paris. OS-resan har börjat och arbetet med SOK har redan inletts. DSF har också inlett arbetet med att starta en arbetsgrupp, med människor från breakingscenen, som kommer samarbeta tillsammans med DSF för att utveckla…
Läs mer


2020-12-13 0