Tony Möörk 2020-01-19

Arbetsgruppsmöte socialdans fox

Nu har arbetsgruppen för socialdansprojekt fox haft sitt första möte. Fokus på detta möte var att definiera foxen och vad som karaktäriserar foxen som dans. 
Bloggar, Socialdans Bloggar
About Tony Möörk

Related Posts