Kansli DSF 2021-02-23

Ansök om LOK-stöd senast 25/2

LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari. Ni ansöker på er förenings IdrottOnline-sida. Även föreningar som inte haft några aktiviteter alls pga corona kan göra en ansökan.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetlaning för våren 2020 har gjorts (dec-20) och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter.

Föreningar ska rapportera in de aktiviteter som har genomförts under hösten, om det inte har varit några aktiviteter alls kan ni lämna in en tom LOK-stödsansökan. RF kommer hantera dem och räkna in dem inför ev. fyllnadsutbetalning. 

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts