Kansli DSF 2020-12-17

Ansök om att bli Årets Dansförening 2020

2020 har varit ett annorlunda år på grund av pandemin. Omständigheterna har varit olika i våra distrikt. På vissa ställen har verksamheten fått ligga nere helt, på andra ställen har man kunnat bedriva viss verksamhet.

Vi vill ändå gärna få in ansökningar till Årets Dansförening 2020. Berätta för oss om hur ni lyckats hålla igång verksamheten trots omständigheterna. Har ni kunnat hålla viss träning? Har ni ändå kunnat rekrytera nya medlemmar? Har ni hittat på andra saker för medlemmarna för att skapa en social gemenskap?

Er motivering varför ni bör bli Årets Dansförening är helt och hållet upp till er. Om er förening vinner, kommer ni att få en specialartikel i nästa årsbok. Ni kan antingen skriva texten själv eller välja att bli intervjuad av vår skribent. Publicering kommer att ske på vår hemsida.

Vi vill ha er skriftliga kandidering med motivering senast den 31 december 2020. Mejla till kansli@danssport.se. Bedömningen kommer att göras av DSF:s förbundsstyrelse och beslutet kan inte överklagas.

Bloggar, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts