Henning Tönsberg 2020-04-28

Ändrade träningsförhållanden

Ja visst har tillvaron där dansen har varit en central del av mitt liv ändrats över natten.  Social isolation har resulterat i helt nya rutiner med egen träning på begränsad plats i min lägenhet samt långa promenader. Sofia på TV har uppmuntrat mig 5 dagar i veckan samt egna teori studier. De många utmaningar på dansgolvet i veckan med partner samt tävlingar i och utanför Sverige har varit efterlängtad och tyvärr skapat en delfrustration och ovisshet om framtiden.


Bästa hälsningar, Henning

Standard & Latin Bloggar
About Henning Tönsberg

Henning är en seniordansare i Standard och dansar med Marianne Eklund.

Related Posts