Kansli DSF 2020-12-10

Allmänna råd från 14 dec

Igår den 8 december gick folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd som börjar gälla den 14 december.

Svenska Danssportförbundet har fört dialog med Riksidrottsförbundet angående pardans kopplat till de nya restriktionerna och har utifrån det nu uppdaterat DSF:s Anvisningar för tävling och träning gäller fr o m 2020-12-14. OBS! Nytt korrigerat dokument.
Som även finns att tillgå överst på denna sida.

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga.

De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 2004 eller tidigare

Varje individ och förening har ett eget ansvar i att bidra till att minska risken för smittspridning. Att Folkhälsomyndigheten nu öppnar upp för att de födda tidigare än 2004 kan få träna är ett stort förtroende idrottsrörelsen har fått och som vi alla ska respektera.

Samlade länkar och information

Anteckningar från föreningsmötet

Regeringens pressmeddelande 5 sep

Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep

DSF:s Anvisningar för tävling

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19

Se inställda tävlingar – Tävlingskalender, dans.se

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts