Kansli DSF 2020-06-18

47 danssportföreningar får kompensationsstöd

I tisdags blev Riksidrottsförbundet (RF) klara med fördelningen av det stödpaket om 500 miljoner idrotten fått med anledning av Covid-19. Tidigare har förbund och regioner fått sin andel och nu var det dags för föreningarna.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang. Särskilt viktigt har det varit att värna aktiviteter som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten. 

56 av våra medlemsföreningar har skickat in en ansökan, vilken avser perioden 12 mars till 30 juni. varav 47 st fått beviljat kompensationsstöd. 

Totalt har cirka 4000 idrottsföreningar sökt medel och 179 miljoner kommer att delas ut. För att få en så likvärdig och rättvis föredelning av stödet som möjligt både för förbund och föreningar, har RF fullt ut hanterat ansökningsprocessen inom hela idrotten.

Läs mer på RF:s hemsida.

Lista över alla föreningars andel

Lathund om fördelningen

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts